Interaktywne Warsztaty Przedsiębiorcy

Interaktywne Warsztaty Przedsiębiorcy

Czy słyszeli Państwo, że aż 78% działających w Polsce firm doświadczyła w ostatnim roku nadużyć ze strony pracowników?
Przedsiębiorcy zaczynają zdawać sobie sprawę z ryzyka sprzeniewierzeń, choć przyznają równocześnie, że problem jest bagatelizowany. A jak jest w Państwa przypadku?

Informacje

3 grudnia 2013 r.
wtorek
godz. 9:30

Mazars Audyt
ul. Piękna 18
Warszawa

RAMOWY PROGRAM
9:30-12:30

  • Upadłość lokalna vs. transgraniczna.
  • Kreatywna rachunkowość.
  • Corporate governance a audyt wewnętrzny.
  • Ryzyko sprzeniewierzenia, ryzyko wyłudzenia, działanie na niekorzyść wierzyciela – Czy możemy przewidzieć i minimalizować straty?

Organizatorzy