Inwestycje budowlane. Zarządzanie ryzykiem.

Inwestycje budowlane. Zarządzanie ryzykiem.

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt.: „Inwestycje budowlane. Zarządzanie ryzykiem. Prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty gwarancji”.

Do udziału w nim zaproszeni zostali przedstawiciele branży budowalnej, w tym podwykonawcy. Seminarium kierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych i osób zajmujących się finansowymi aspektami inwestycji budowlanych.

Informacje

26 listopada 2015
Warszawa
Siedziba
TPA Horwath
ul. Przyokopowa 33
Warszawa

RAMOWY PROGRAM
9:30-12:30

08:45 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09:50 Zapisy FIDIC a praktyczne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń.

Gwarancje budowlane – nowe możliwości i wyzwania rynku.

Prowadzący:

Mateusz Przywecki | Broker | Aon

Specjalizuje się w ryzykach projektowych ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowania projektami energetyki odnawialnej. Uczestniczył w wielu projektach doradczych z zakresu zarządzania ryzykiem i plasowania ryzyk ubezpieczeniowych z sektora budowlanego i energetycznego zarówno po stronie Instytucji Finansujących jak i po stronie Inwestora aranżując ochronę ubezpieczeniową.

Jerzy Suchodolski | Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu | Aon

W Aon odpowiada za inwestycje budowlane oraz zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w spółkach kapitałowych i rozwój biznesu. Wcześniej działał m.in. w obszarze ryzyka majątkowego i osobowego oraz ochrony i zabezpieczeń na wszystkich inwestycjach budowlanych Grupy Kapitałowej spółek PBG S.A.

Marek Brandt | Dyrektor Departamentu | Aon Polska

Odpowiedzialny za Departament Ryzyk Finansowych Aon w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizacja: ubezpieczenia należności, gwarancje ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem kredytowym. W jej ramach posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradzaniu lokalnym i międzynarodowym  przedsiębiorstwom w Polsce.

09:50 – 10:00 Przerwa

10:00 – 10:50 Podatkowe aspekty dotyczące poręczeń i gwarancji. Ujęcie księgowo-sprawozdawcze.

Prowadzący:

Wojciech Sztuba | Partner Zarządzający | TPA Horwath

Doradca podatkowy. Specjalizacja: planowanie podatkowe oraz wsparcie transakcyjne. Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie usług doradztwa podatkowego i biznesowego dedykowanych zwłaszcza firmom z branży budownictwa i nieruchomości oraz energetyki.

Krzysztof Dziekoński | Partner | TPA Horwath

Specjalizuje się w obsłudze giełdowych i prywatnych grup kapitałowych (krajowych i międzynarodowych) raportujących zgodnie z MSSF lub polskimi standardami rachunkowości, w projektach IPO (prospekty emisyjne, przekształcenia sprawozdań finansowych na MSSF, konsolidacje), jak również doradztwie i rachunkowej obsłudze przy połączeniach i przekształceniach przedsiębiorstw.

10:50 – 11:00 Przerwa

11:00 – 11:50 Case study: Realizacja gwarancji ubezpieczeniowej na podstawie postanowień umowy budowlanej – praktyka.

– Charakter prawny gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej

– Niezbędne zapisy dokumentu gwarancji

– Odmowa wypłaty z gwarancji – orzecznictwo SN

Prowadzący:

Kamil Muniak | Radca prawny, partner | PJLegal

Specjalizacja: ubezpieczenia, zabezpieczenia kontraktów, spory sądowe. Posiada doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi kancelariami oraz firmami consultingowymi przy projektach cross-border. Współpracował z bankami inwestycyjnymi i funduszami private equity w zakresie structured finance. Doradzał na rzecz międzynarodowych koncernów m. in. z branży ubezpieczeniowej, bankowej, RTV/AGD, budowlanej, FMCG.

11:50 – 12:15 Pytanie do ekspertów. Dyskusja. Zakończenie.

Organizatorzy