Jak obronić się przed roszczeniem?

Jak obronić się przed roszczeniem?

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU?
Zarządzanie spółką to ogromna odpowiedzialność, a niedopatrzenia i błędne decyzje mogą mieć poważne konsekwencje finansowe dla osób wchodzących w skład organów spółek. Członkowie tych organów ponoszą bowiem osobistą odpowiedzialność całym swoim prywatnym majątkiem za szkody wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim, spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji. Warto więc wiedzieć jak zabezpieczyć się przed takimi roszczeniami.

Informacje

22 stycznia 2014
godz. 9:30

Mazars Audyt Sp. z o.o.
ul. Piękna 18, 8. piętro
00-549 Warszawa

RAMOWY PROGRAM

09:30
Rejestracja i powitanie gości

10:00-10:45
Wybrane aspekty odpowiedzialności osób działających w imieniu spółki prawa handlowego za spowodowanie szkody w prawie cywilnym, karnym i administracyjnym

10:45-11:30
Audyt wewnętrzny i jego funkcja prewencyjna w przedsiębiorstwie

11:30-11:45
Przerwa kawowa

11:45-12:30
Audyt wewnętrzny i odpowiedzialność Kierownictwa Spółki a ubezpieczenia

Organizatorzy