Należności i zobowiązania 3D

Należności i zobowiązania 3D

Przedmiotem spotkania jest przedstawienie

  • aktualnych trendów w zarządzaniu należnościami oraz zobowiązaniami
  • moralności płatniczych w wybranych branżach zarządzania ryzykiem zapłaty oraz metodami jego ograniczania
  • różnych wymiarów możliwości finansowania bieżącej działalności firmy z wykorzystaniem należności

Informacje

Terminy

Warszawa – 05 listopada 2014, godz. 9:00-13:00
Toruń – 06 listopada 2014, godz. 9:00-13:00
Rzeszów – 17 listopada 2014, godz. 9:00-13:00
Katowice – 18 listopada 2014, godz. 9:00-13:00
Lublin – 19 listopada 2014, godz. 9:00-13:00
Poznań – 20 listopada 2014, godz. 9:00-13:00

Program konferencji

09.00-9.30
Rejestracja Uczestników

9.30-10.00
Przywitanie Uczestników i wprowadzenie do tematyki należności – przedstawiciel Banku BGŻ

10.00-10.30
Należności i zobowiązania 3D – prezentacja Grzegorza Błachnio, analityka biznesowego Euler Hermes Services Polska

10.30-11.00
Weksel in blanco – prawda i mity – prezentacja przedstawiciela PJ Legal Kancelaria Prawna

11.00-11.30
Faktoring – wybrane aspekty podatkowe. Który z rodzajów faktoringu jest korzystniejszy z perspektywy konsekwencji podatkowych? – wystąpienie przedstawiciela TPA Horwath Management

11.30-12.15
Dyskusja

12.15-13.00
Lunch

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja
Rejestracja

Organizatorzy