Project Description

Nasi specjaliści posiadają unikalne doświadczenie zdobyte zarówno podczas wieloletniej współpracy z bankami, firmami factoringowymi oraz leasingowymi, jak również przy kooperacji na rzecz międzynarodowych projektów sekurytyzacyjnych (asset back securities) zarówno w zakresie inwestorów, jak i podmiotów poszukujących finansowania.

Oferujemy bogatą wiedzę praktyczną dotyczącą produktów typu credit enthancement oraz doświadczenie w transakcjach typu non performing loans (npl) i inwestowaniu w trudne wierzytelności.

Kancelaria wspiera inwestorów przy ocenie ryzyka prawnego w trakcie due diligence związanego z inwestycjami w należności.

Prawnicy Kancelarii brali udział w międzynarodowych projektach związanych z tworzeniem funduszy sekurytyzacyjnych i innych rodzajów SPV.

Posiadamy doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz zarówno inwestorów jak i zbywców wierzytelności (tzw. issuers).

Specjaliści Kancelarii brali udział również w międzynarodowych konferencjach dotyczących sekurytyzacji.