Project Description

Nasi specjaliści oferują usługi doradztwa prawnego m. in. w zakresie:

  • badania stanu prawnego spółek i przedsiębiorstw , doradztwa w zakresie formy i struktury transakcji,
  • przygotowania umów niezbędnych w transakcjach nabycia akcji, udziałów, całego przedsiębiorstwa lub wyodrębnionych części majątku w tym również w procesie prywatyzacji,
  • zagadnień związanych z nabywaniem podmiotów notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,
  • przygotowaniem części prawnej prospektu emisyjnego, doradztwem we wprowadzaniu akcji spółek do obrotu publicznego
  • papierów wartościowych