Project Description

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie projektów związanych z obrotem nieruchomościami oraz prawem budowlanym.

Doradzamy w szczególności w zakresie:

  • badania stanu prawnego nieruchomości, w tym sprawdzanie wpisów w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów; przygotowania projektów umów w transakcjach nabywania i zbywania nieruchomości (przeniesienie prawa własności, użytkowania wieczystego, udziału we własności nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym);
  • umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz podnajmu i poddzierżawy; umów dotyczących ustanowienia odrębnego prawa własności lokalu, umów użyczenia nieruchomości, darowizny, umów przedwstępnych i warunkowych;
  • umów dotyczących ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, hipoteka); reprezentacji klientów w przetargach dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości;
  • umów związanych z transakcjami developerskimi oraz procesami inwestycyjnymi.