Project Description

Reprezentujemy Klientów we wszystkich etapach postępowania sądowego oraz pozasądowego tj. przed sądami rejonowymi, okręgowymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Świadczymy pomoc prawną w postępowaniu arbitrażowym.

Zastępujemy naszych Klientów w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Specjalizujemy się również w dochodzenie należności (windykacja sądowa).

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie postępowania zabezpieczającego.

Świadczymy usługi zastępstwa prawnego w postępowaniach egzekucyjnych.

Doradzamy w ocenie ryzyka prawnego w zarządzaniu wierzytelnościami gospodarczymi.

Kancelaria posiada duże doświadczenia w organizowaniu zbywania i ocenie prawnej w procesie nabywania portfeli należności.