Project Description

Nasi specjaliści z zakresu prawa pracy doradzają m. in. w sprawach dotyczących sporów zbiorowych, negocjacjach ze związkami zawodowymi, sporów pracowniczych.

Doradzamy w zakresie przygotowania dokumentacji pracowniczej, w tym umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich i umów o pracę.

Pomagamy naszym klientom również w okresowych audytach i ocenie zagrożeń prawnych wynikających z zagadnień związanych z prawem pracy.