Project Description

Zespół Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz w restrukturyzacji tzw. trudnych wierzytelności.

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie ustanawiania adekwatnych zabezpieczeń do poziomu ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Specjaliści Kancelarii doradzają we wszystkich etapach postępowania upadłościowego łącznie z reprezentacją wierzycieli w radzie wierzycieli.

Kancelaria przeprowadza szkolenia w zakresie ustanawiania zabezpieczeń związanych z potencjalną upadłością kontrahenta.

Prawnicy Kancelarii opublikowali szereg artykułów w prasie gospodarczej, omawiali zagadnienia związane z problemem upadłości w telewizji oraz brali udział jako prelegenci w szeregu konferencji związanych z tą tematyką.