Project Description

Kancelaria świadczy usługi m. in. w następujących obszarach prawa handlowego:

  • zakładanie spółek, w tym przygotowanie umów, statutów oraz wszelkich innych dokumentów koniecznych do rejestracji spółki oraz związanych z jej prawidłowym funkcjonowaniem;
  • działania dotyczące realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym przygotowanie listów intencyjnych i umów między wspólnikami; zmiany statutów i umów spółek;
  • organizacja zgromadzeń wspólników i posiedzeń organów spółki, reprezentacja klientów przed sądem rejestrowym; zmiany w składzie wspólników;
  • doradztwo prawne przy Projektach typu greenfields

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno przy bieżących sprawach z zakresu prawa handlowego jak również przy dużych projektach korporacyjnych.