Project Description

Oferujemy unikalną wiedzę w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych, jak również ubezpieczeń finansowych: ubezpieczenia kredytu kupieckiego oraz gwarancji ubezpieczeniowych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w tym sektorze wywodzi się z doradztwa na rzecz międzynarodowych i krajowych firm ubezpieczeniowych.

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej zarówno na rzecz ubezpieczycieli, jak również ubezpieczających oraz brokerów ubezpieczeniowych.

W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie sporów sądowych związanych z ustalaniem odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz w dochodzeniu należności regresowych ubezpieczycieli.

Ponadto doradzamy w obszarze:

  • bancassurance,
  • reasekuracji,
  • postępowań sądowych,
  • zagadnień regulacyjnych,
  • tworzenia ogólnych warunków ubezpieczeń i wprowadzania nowych produktów ubezpieczeniowych,
  • zagadnień ubezpieczeniowych związanych z prawem UE,
  • bieżącej kompleksowej obsługi prawnej ubezpieczycieli.