Project Description

Znaki towarowe, patenty, innowacje i prawa autorskie to istotny element majątku przedsiębiorstwa. W Kancelarii działa zespół prawników specjalizujących się w tej dziedzinie i doradzających klientom w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom, jak chronić wzory użytkowe, know-how, tajemnice handlowe i prawa autorskie. Udzielamy porad z zakresu praw własności dotyczących technologii i praw własności intelektualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty – także w przypadku transakcji korporacyjnych, podziałów, fuzji i przejęć.

Usługi Kancelarii obejmują m.in. reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów,

Reprezentujemy także firmy w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Doradzamy w szczególności w zakresie zagadnień związanych z:

  • wszelkimi projektami opartymi o zastosowanie nowych technologii, w szczególności, projektami outsourcingowymi, transferami technologii, wdrażaniem systemów IT oraz licencjonowanie programów komputerowych;
  • sporami dotyczącymi domen internetowych;
  • doradztwem prawnym na rzecz potencjalnych i faktycznych użytkowników praw autorskich i pokrewnych, dokonujących masowej eksploatacji utworów objętych ochroną prawno-autorską;
  • prowadzeniem negocjacji z dysponentami praw;
  • pomocą w uzyskaniu licencji na korzystanie z utworów na nowych polach; eksploatacji (IPTV, wideo na żądanie, streaming i podobne), w tym z organizacjami zbiorowego zarządzania;
  • doradztwem w zakresie ochrony własności przemysłowej, nieuczciwą konkurencją i postępowaniami związanymi z tą ochroną.