Współpraca międzynarodowa

PJLEGAL przy transakcjach transgranicznych współpracuje z uznanymi kancelariami międzynarodowymi na zasadzie best friends w głównych jurysdykcjach w Europie ze szczególnym naciskiem na CEE. PJLEGAL świadczy również usługi prawne przy projektach realizowanych wspólnie z międzynarodową firmą konsultingową.