Zdobywanie nowych rynków – bezpieczny eksport

Zdobywanie nowych rynków – bezpieczny eksport

„Okazje mnożą się gdy są chwytane”
(przypisywane) Sun Tzu

Polskie przedsiębiorstwa są coraz częściej obecne na europejskich i światowych rynkach. W obliczu nowej
sytuacji geopolitycznej i ryzyk politycznych firmy starają się przeorientować kierunki ekspansji geograficznej i
utrzymać dynamikę wzrostu.
Czy Państwa firma eksploruje wszystkie możliwości biznesowe?
Czy jest świadoma zagrożeń związanych z nowymi obszarami działalności?
Czy chce poznać sposoby zarządzania ryzykami ekspansji?

Informacje

16.04.2015, godz. 8:30 -12:00

siedziba Aon Polska
Al. Jerozolimskie 96 (XII piętro)
Warszawa

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres
Aleksandra.Gorna@aon.pl, lub tel. 22 378 88 31

Dokładna agenda zostanie przesłana po potwierdzeniu uczestnictwa.
Serdecznie zapraszamy!

RAMOWY PROGRAM
9:30-12:3

  • poszukiwanie nowych rynków zagranicą, rozwój relacji z partnerami w Chinach (prelekcja w j. angielskim)
  • rynek ubezpieczeń należności w obliczu nowych wyzwań handlu zagranicznego. Nowe rozwiązania i zagrożenia prawne ryzyka prowadzenia sprzedaży na rynkach zagranicznych
  • Hong Kong as an intermediary vehicle to export / import to China
  • zarządzanie ryzykiem eksportowym i finansowaniem eksportu
  • ryzyka polityczne – edycja 2015 Political Risk Map Aon

Organizatorzy